Structura proiectului


Proiectul PRO ALFRED este structurat in 7 Pachete de Lucru:

Pachetul de Lucru 1. ​Pregatirea documentaţiei pentru infrastructura suport de cercetare – dezvoltare – testare- demonstrare (HELENA2, ELF, MELTIN’POT, HANDS ON, HUB)

Pachetul de Lucru 2. Elemente si studii preliminare pentru licenţierea demonstratorului ALFRED

Pachetul de Lucru 3. Dezvoltarea capacitatii naţionale de cercetare pentru implementarea Infrastructurii ALFRED

Pachetul de Lucru 4. Managementul stiintific al infrastructurii ALFRED

​Pachetul de Lucru 5. Strategia de creare a competențelor necesare implementării si operării infrastructurii ALFRED

​Pachetul de Lucru 6. Evaluarea tehnico-economica a LFR din perspectiva viitoarei piete nationale de energie

Pachetul de Lucru 7. Managementul proiectului, diseminarea rezultatelor proiectului, promovarea Infrastructurii ALFRED