Rezultate


L1.1 Raport privind definirea conceptuala a instalatiei HELENA2
L1.2 Raport privind definirea conceptuala a instalatiei ELF
L1.3 Raport privind definirea conceptuala a instalatiei Meltin’Pot
L1.4 Raport privind definirea conceptuala a instalatiei HandsOn
L1.5 Raport privind definirea conceptuala a HUB-ului de Coordonare
L1.6 Studiu privind amplasarea instalatiilor experimentale suport pe amplasamentul ICN
L2.1 Raport privind abordarea gradata in operare
L2.2 Viziune asupra procesului de validare a proiectului demonstratorului ALFRED
L2.3 Studiu caracterizarii seismologice a amplasamentului de referinta pentru demonstratorul ALFRED
L3.1 Raport privind imbunatatirea capabilitatilor de proiectare pentru sisteme inovative
L4.1 Document de strategie privind principalele directii si actiuni de asigurare a viabilitatii pe termen lung a infrastructurii de cercetare ALFRED
L4.2 Studiul de sinteza a aspectelor specifice LFR. Provocari specifice tehnologiei plumbului
L5.1 Analiza situatiei actuale: formatori, specializari si competente utile pentru infrastructura ALFRED
L5.2 Necesar de resurse umane pentru implementarea si operarea infrastructurii ALFRED
L6.1 Studiul tendintelor asociate tranzitiei catre un mix energetic fara emisii de carbon
L7.1 Plan de comunicare in cadrul proiectului si proceduri de management a calitatii in procesul de rapoartare
L7.2 Minuta sedintei de lansare a proiectului
L7.3 Raport Etapa I
L7.4 Planul de comunicare, promovare si diseminare a infrastructurii ALFRED pe parcursul proiectului
L7.5 Document de viziune privind ALFRED White Book